Blog
Grafik Sanatları İçin Kimya

Grafik Sanatları İçin Kimya

Grafik sanatı uygulamalarında kimyasal işlemler önemli roller üstlenebilir. “Grafik Sanatları İçin Kimya” kitabı basım sektörü ve okullarda meslek kimyası derslerinde kaynak kitap olarak tasarlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitap kimya altyapısı olmayan kişilerin ilk üç bölümü okuyup anlayacağı düzeyde yazılmıştır. Diğer bölümler ise grafik sanatının çeşitli alanlarında yer alan kimya konularına doğru ilerlemektedir.

Kitabın ilk baskısı 2001 yılında GATF tarafından ABD’de yayımlanmıştır. Daha sonra 3 baskı daha yapılmıştır. Grafik sanatındaki uygulamaların çoğu kimyasaldır. Her ne kadar teknoloji ilerleyip yeni teknikler kullanılsa da bu alanda çalışacak kişinin temel kimya bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Kitap 10 bölümden oluşmaktadır, ilk bölümünde temel kimya konularına yer verilmiştir.

Kitapta geçen grafik sanatları uygulamalarında kullanılan kimyasallar ve kimyasal işlemler:
• Fotoğraf Kimyası ve Prova Baskı
• Ofset Baskı Kalıpları
• Fleksografi, Serigrafi, Gravür İnkjet ve Diğer Baskı İşlemleri için Görüntü Taşıyıcıları
• Baskı Mürekkepleri, Tonerler ve Kartuşlar
• Baskı Odası Kimyası
• Güvenlik, Sağlık ve Çevre  • /